Dnes je :


Úvod

Obecní úřad

Znak a vlajka

 Razítka

 Erbovní pověsti

 ◊Znak a vlajka

 ◊Vyobrazení

 ◊Dekret

Historie obce

Památky

Spolky

Odkazy

Fotogalerie

Kroniky

Mikroregion

Na úvod

Vedle rodové heraldiky existuje i heraldika městská i obecní a patří mezi nejzajímavější odvětví. Pro nás je pak ještě o to přitažlivější, že je stále živá a obce nově přijímají znaky jako symboly své právní a faktické existence. 
O původu městských znaků se vedou spory. Mnozí heraldici se domnívají, že městské znaky se vyvinuly z městských pečetí, které se začínají objevovat v ojedinělých případech ve 12. století, častěji pak ve 13. století (zvláště v jeho druhé polovině). Skutečného rozšíření se jim však dostalo až později. Obecní znak vyjadřoval právní a faktickou existenci toho kterého města či obce a proto se v dnešní době vrací tato praxe do života.

Mnoho současných obecních zastupitelstev pátrá v historii a chce oživit dávno zapomenuté symboly, které dnešní generace nezná. Proto i obec Jeníkovice vynaložila úsilí k tomu, aby též mohla znovu používat obecní znak a prapor na právním základě a tak se identifikovat v dnešním světě. 

Znak

Na staré pečeti Jeníkovické znak sestával ze dvou kolmých polí. Levé bylo napříč vyčárkováno a v horní polovici pravého pole byla kaple a v dolní polovici lípa. Též na nynějším pečetidle je kaple a lípa.

Rozbor popisu znaku

Znak obce Jeníkovice je položen na renesančním štítu. Opis znaku na Jeníkovické pečeti říká, že znak je polcen na dvě poloviny. Levé pole (z pohledu na znak pravé) je napříč vyčárkováno, to značí tinkturu (barvu) zelenou. Pravé pole je děleno a má tinkturu stříbrnou. V horní části je kostelík, myšlen kostel sv. apoštolů Petra a Pavla v Jeníkovicích, v dolní stará slovanská lípa. Ta dnes již neexistuje, ale před kostelem je zasazena „Památná lípa roboty“, kterou vysadili Jeníkovičtí v roce 1849. Vzhled tohoto znaku se však v žádné podobě nám známé nezachoval. Jsou známy dva otisky razítka. Protektorátního z roku 1940 a razítka po osvobození z roku 1946. Z nich také vychází návrh obecního znaku v barvách. Tyto údaje částečně potvrzuje i stará pověst o tom, jak Jeníkovice získaly obecní znak.


Nahoru

 

Optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 pix