Dnes je :


Úvod

Obecní úřad

Znak a vlajka

Historie obce

Památky

Spolky

Odkazy

Fotogalerie

Kroniky

Mikroregion

TOPlist

Pamětní knihy obce Jeníkovice, jinak kroniky

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu překračování limitu stažených dat, byla odstavena doména tohoto webu. Proto bude změněn způsob stažení těchto Kronik. Bude dodatečně oznámeno.

Na této stránce Vás chci postupně seznámit s obsahem jeníkovických Pamětních knih, vedených obecními kronikáři od roku 1837. Podrobnější informace se lze dozvědět po jejich přočtení. Zatím zde uveřejňuji nekompletní text první Pamětní knihy. Jak dojde k jejímu zkompetování, bude zde zpřístupněn.

Nyní je uveřejněn přepis a zpracování Kroniky (Pamětní kniha) číslo 4 z let 1983 - 1986 a doplnění Kroniky 1. Ostatní jsou dole ke stažení, Kronika 5 je dopsána aktuálně k datu červenec 2013. Komplet bude až začátkem roku 2014.
 
kniha 1-1832-1914

Pamětní kniha obce Jeníkovice 1, která začíná rokem 1837 a končí rokem 1914 -1915. Přepracoval jsem soubor tak, aby bylo možno jej přímo prohlížet včetně Tabulek bez složité instalace. Pokud by se vyskytly nějaké problémy, napište mě o tom. Děkuji.

Pametni kniha Jenikovice 1.pdf
https://uloz.to/!WYg5CguJM/pametni-kniha-jenikovice-1-pdf
Heslo: A8846996480

Kronika I - 1732 - 1965

Pamětní kniha obce Jeníkovic 2, taktéž ve formátu PDF /Portable File Dokument/ pro všechny opravdové zájemce, rodáky nebo nové občany o historii obce.

Tato Kronika pojedná o období 1732 - 1965. Datum vzniku 1930 - 1966. Začíná vypuknutím 1. světové války a píše ji kronikář Rudolf Jánský.

Pametni kniha Jenikovice 2.pdf
https://uloz.to/!9nyePmFzx/pametni-kniha-jenikovice-2-pdf
Heslo: B9114348032

Pamětní kniha obce Jeníkovice v pořadí třetí zachycuje události v období let 1966 až 1982, které průběžně zaznamenával náš kronikář Josef Prokop.

 

Jsou zde zaznamenány různé události světové, a také dění v obci dle zavedeného schématu členěné do kapitol. Všechny události je nutné brát s rezervou, k věcným chybám jsou v některých případech uvedena upřesnění nebo opravy v textu.

 

Pametni kniha Jenikovice 3.pdf
https://uloz.to/!1he24p1X8/pametni-kniha-jenikovice-3-pdf
Heslo: C0118067200

Pamětní kniha obce Jeníkovice obsahuje záznamy z období let 1983 - 1986. Tato kronika je poslední, kterou psal již 83 letý dlouholetý náš kronikář pan Josef Prokop. Pro svůj věk, nemoci již dále nemohl vykonávat tuto záslužnou práci, neboť se z obce odstěhoval ke své vnučce.

I tak je ale zajímavé dozvědět se něco o životě Jeníkovic, zvláště pikantní a svérázným popisným slohem zachycené příběhy, události a osudy obyvatel. V minulosti bylo poukazováno na to, že pan Prokop psal až moc důvěrné informace o občanech, s odstupem času však jsou některé informace, zachycené v této kronice dosti vypovídající o pohybu obyvatel v obci pro další historickou práci rp další badatele a zájemce o vývoj v naší obci.

Pametni kniha Jenikovice 4.pdf
https://uloz.to/!u51VYGCuS/pametni-kniha-jenikovice-4-pdf
Heslo: D2195902464

Kronika 5desky-tmb

Pamětní kniha obce Jeníkovic 5, roky 1986 - 2013, kterou pro paměť budoucím v elektronické podobě zpracoval pan Oto Charvát ml. a doplnil vyhledávacím aparátem /záložkami/ Vladimír F. Šmíd.

Toto je zatím poslední s pamětních knih, které se podařilo převést do elektronické podoby. Na následující Knihu v pořadí šestou si nyní všichni počkáme. Za neúnavné úsilí se získáváním informací, psaním a dalšími záležitostmi patří velký dík kronikáři obce, již 83 letému občanu panu Oto Charvátovi st. z Jeníkovic.

Pametni kniha Jenikovice 5.pdf
https://uloz.to/!G4zPFNSjJ/pametni-kniha-jenikovice-5-pdf
Heslo: E8033518592

 

 

Optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 pix