Dnes je :


Úvod

Obecní úřad

Znak a vlajka

Historie obce

Památky

Spolky

Odkazy

Fotogalerie

Kroniky

Mikroregion

1

Každý, kdo přijede do Jeníkovic, může se podívat na orientační tabuli s mapou Mikroregionu na horním konci obce poblíž kostela s vyznačením cyklotras. Byla zde umístěna v roce 2005 pro potřeby turistů, hlavně však cykloturistů, kteří v hojném počtu projíždějí naší obcí.
V popředí je vidět bývalá evangelická zvonička, v pozdějších dobách sloužila jako sušák na hadice pro Sbor dobrovolných hasičů.

2

Obecná škola, vystavěná v roce 1870,  přistavovaná a rozšiřovaná na dvoutřídku roku 1878, v roce 1903 na trojtřídní. V roce 1962 byly prováděny rozsáhlé opravy budovy a přístavba sociálního zařízení. Protože počet žáků klesal, došlo v roce 1972 k redukci na jednotřídní. 1975/6 byla škola v obci zrušena a přestavěna na mateřsko školku pro děti zaměstnanců státního statku. Od roku 1981 spravována obcí. Je zde Obecní úřad, pošta a ordinace praktického lékaře.

3

Tato budova byla v roce 1908 statkářem J. Ludvíkem poskytnuta poště ke zřízení poštovního úřadu. V roce 1976 byl poštovní úřad přemístěn do budovy školy, kde poskytuje jen omezené služby. Doručování zásilek je zajišťováno z Třebechovic p.O.

V současné době se provádí snesení střechy. (X.2008)

4

Původně obecní pastouška, později MNV a nakonec po velké rekonstrukci v roce 1997-8, kterou prováděla firma INVATES Třebechovice p.O. zde mají důstojné prostředí a zázemí naši hasiči (nová garáž a klubovna), je tu dále obecní knihovna, malý obchod smíšeným zbožím paní Horákové.

5

Hned v blízkosti Dotřelova hospodářství  stojí tato budova, která patřila bratřím Ludvíkovým. Po znárodnění zde byl byt a po jeho uvolnění obecní mandl.
 

6

Kruhová cihelna, respektive tato pec s 25 m komínem je poslední zbytek na dávnou slávu cihlářské výroby v Jeníkovicích. Cihelnu vybudoval statkář Josef Ludvík v roce 1884. Byly zde dvě pece Patentka a Hofmanka. Jedna zbourána v roce 1969/70.
Po obnově výroby v roce 1973 a kapacitě cca 2.000.000 kusů byla po 10 letech v roce 1984 tato výroba pro malý odbyt a kvalitu cihel ukončena.

7

Obecní nádržka (požární nádrž), jejíž břehy byly zpevněny žulovými kameny. V současnosti je to problematické místo z hygienického hlediska a obec hledá řešení.

8

Zimní idylka v roce 2005/6, kdy bývalé Pumrovo stavení odolává působení času.
Chalupa je roubená dřevěnice a napovídá nám, jak se žilo v minulých stoletích na vesnici.

9

Tato roubenka je pravým opakem. Je opravená a působí velice esteticky na každého, kdo projíždí obcí. Původně to bylo stavení Žatečkovo včetně vedlejšího domu.

10

10

TJ Sokol Jeníkovice oddíl kopané hraje svoji soutěž na pěkném hřišti, které je nyní ve vlastnictví obce a sportovní oddíl jej má pronajatý. Konají se zde různé akce, nejen zápasy ve fotbale.
V únoru 2004 se kácely staré topoly a budou nahrazeny novou výsadbou.

V roce 2008 byl přijat nový název, v podstatě návrat ke starému SK Jeníkovice. Předání nového objektu proběhlo na místním hřišti 12.dubna 2008.

11

Dvůr, původně patřící Šárovcům. Potom Trčkům pod Opočnem a nakonec Státním statkům. Poslední soukromý majitel dal obytný dům do pořádku a zavedl chov různých domácích zvířat.
Průchod není dovolen.

12

Vrch Turek 308 m.n.m. u Jeníkovic, kde se říká "Na vrších" je krásnou lokalitou. Je odtud kruhový výhled do krajiny. V současné době probíhají přípravy k vybudování tzv. "Rydlova dvora", kde bude několik staveb pro turistický ruch a s rozhlednou.

13

Eko rybníček pod lesem Čičínskou, vybudovaný na Cihelnickém potoku. Zde je klid a krásná příroda. Jsou zde i ryby, což využívají rybáři.
Prostředí jako stvořené pro vycházky a pozorování přírody.
Zde vyhledává úkryt a obživu mnoho drobných živočichů, ale i ptáků, např. čáp bílý, který sem létá z Třebechovic p.O.

14

Pavlovský rybník o rozloze asi 2 ha je napájený vodou z Pavlovského potoka, napájí Šárovec a u Třebechovic se vlévá do řeky Dědiny. V současné době je soukromým majetkem. Jsou zde kachny, ryby a různé vodní ptactvo.

V dřívějších dobách sloužil ke koupání jeníkovických dětí.

15

Rybníček zvaný "Podedvorský" je na první pohled čistý a působí hezky. Škoda, že do něho ústí kanalizace a svod dešťové vody z obce.

Hezké místo pro relaxaci.

16

Když obec Jeníkovice v roce 1922 odkoupila pole, tak zvané Jelenovské výhradně pro stavbu obytných domů, provedl dne 1. října přidělený komisař rozměření půdy a předal tuto novým majitelům.

Někdy v této době postavil si zde nový hostinec a krám pan Jan Hamáček. V roce 1936 byla vydána tato pohlednice.

17

Tato fotografie posloužila k vydání pohlednice v roce 1964. Je na ní obecní nádržka s kostelem sv. Petra a Pavla v Jeníkovicích.

17

Pohlednice - Jeníkovice letecký pohled. Pro obec vydal JAS Air CZ s.r.o. Letiště Hosín v roce 1994

Nahoru

 

Optimalizováno pro rozlišení 800 x 600 pix