Udělení znaku - dekret

Slavnostní předání dekretu, opravňujícího obec Jeníkovice k užívání znaku a vlajky pro všechny potřeby převzal pan starosta M. Havel v Praze v sále Poslanecké sněmovny České republiky z rukou předsedy PS ČR pana Dr. Lubomíra Zaorálka dne 3. prosince 2004.

Samotný akt začal v 10 hodin, kdy přišel předseda Dr. Lubomír Zaorálek a asi v 10 minutové řeči vyzdvihl důležitost a smysl obecních symbolů. Potom byli zváni jednotliví zástupci obcí, převážně starostů k převzetí dekretů.

         

Desky, ve kterých je důležitá listina, mají modrou barvu se státním znakem a nápisem "PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY" vyvedený zlatou barvou, velikost A4 (29,7 x 21 cm).

Uvnitř je jeden list s Dekretem, viz. obrázek.

Naše obec se právem může pyšnit tím, že po dlouhé době obdržela znak a vlajku s dávnými symboly obce Jeníkovice a to: Lípou roboty a kostelem církve Římsko-katolické, zasvěceným svatým apoštolům Petru a Pavlovi. Jsou to dvě významné dominanty obce.

Zpět