Obrazová dokumentace 

Studie dle popisu pečetidla

 

 

 

 

 

Studie znaku podle popisu starého pečetidla, kresba Vladimír Šmíd

Neschválené podoby obecních symbolů

         

Návrh obecního znaku, vytvořený heraldickou kanceláří Dauphin pro obec Jeníkovice varianta B, Stanislav Kasík 2003

Návrh obecního praporu, vytvořený heraldickou kanceláří Dauphin pro obec Jeníkovice varianta B/2, Stanislav Kasík 2003 

Schválené podoby obecních symbolů

           

Upravený znak, varianta "A" . Stanislav Kasík 2004

Upravený návrh obecní vlajky, varianta "2". Stanislav Kasík 2004

Zavěšený obecní znak na budově Obecního úřadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavěšený obecní znak na budově
Obecního úřadu v Jeníkovicích

Pro obecní kroniku zpracoval V.F. Šmíd
středa, 17. srpna 2005

Zpět