Sbor dobrovolnách hasičů v Jeníkovicích

Byl založen 22. února 1880. Zahajujícími členy byli Josef Patrný, narozen r. 1857, a Jan Pumr, narozen 1855. Prvním zvoleným velitelem byl Josef Ludvík, statkář, Znaknarozen 1848, první člen výboru Jan Kvasnička, narozen 1846.
První ruční stříkačka od fy Smejkal Slatiňany, byla zakoupena 25. 5. 1880. Prapor byl vysvěcen 29. 6. 1881. Matkou praporu byla paní Kateřina Ludvíková, narozena 1859. 

Zakládajících členů bylo celkem 75 z 40 činných, 35 přispívajících. 

V současné době má sbor 16 členů. Co se týká techniky, má ve výzbroji PP812 z roku 1962. Protože Sbor dobrovolných hasičů Jeníkovice nevlastnilo požární vozidlo, bylo dne  29. 4. 2002 obecním zastupitelstvem odsouhlaseno prověření skutečného technického stavu inzerovaného požárního vozidla panem Cabicarem ze Sboru dobrovolných hasičů a panem Vlastimilem Zamastilem za obecní zastupitelstvo z důvodu jeho případného nákupu.

50 let SDH  Ruční stříkačka  Cisterna CAS25

Jak to bylo

Dne 20. 9. 2002 obecní zastupitelstvo oznamuje, že byla zakoupena pro místní Sbor dobrovolných hasičů po prověření technického stavu inzerované požární vozidlo CAS 25 za 100.000 Kč. Teď již nic nebrání tomu, aby Sbor dobrovolných hasičů plnil své poslání nejen na papíře, ale aby byl řádně připraven v případě požárního zásahu či jiné krizové situace v obci, ale i v okolí.

V roce 2005 bylo sboru 125 let. Při Výroční slavnostní schůzi, konané dne 27. května 2005 byla na prapor připevněna stuha s vročením K 125mu VÝROČÍ 1880 - 2006.

Výroční schůze 2005

Podrobné vypsání historie Sboru dobrovolných hasičů bylo uveřejněno v Pamětní publikaci Jeníkovice 1385 - 2005.

Zpět