TJ Sokol Jeníkovice oddíl kopané

Když byl v roce 1934 založen oddíl kopané, dostala činnost novou náplň. Byly postaveny kabiny na hřišti 1961, později se zde vybudoval taneční parket pro pořádání tanečních zábav. V současné době má 50 členů různých věkových kategorií.

Sokol Jeníkovice, oddíl kopané spolu se Sborem dobrovolných hasičů jsou dvě zájmová sdružení v naší obci, která aktivně pracují a prezentují se na veřejnosti.

Hřiště  Hřiště 

Sokol organizuje mnoho let letní zábavy a v zimní plesové sezóně tradiční Sportovní ples. Též zajišťuje Den dětí a další akce, např. sběr železného šrotu pro posílení rozpočtu aj. Fotbalové mužstvo hraje přebor IV. třídy, skupina A. V roce 2004 se podařilo obci získat pozemky od Státních statků Smiřice, na kterých je sportovní areál, což byl předpoklad pro další investiční akce. Jedná se o pronájmu těchto pozemků TJ Sokol na základě smlouvy, schválené dne 19.5.2004 na veřejném zasedání, dále je zpracována studie na novou výstavbu technického zázemí v areálu fotbalového hřiště. V únoru 2005 bylo firmou Fagus ing. Petrušky vykáceno na 46 stromů okolo hřiště, převážně topolů. Bude provedena nová výsadba.

Zápas  Skupina ANO

V roce 2004 se uskutečnily oslavy 70. výročí trvání TJ Sokol Jeníkovice oddílu kopané na místním hřišti. Tyto oslavy v obci byly pořádány místní organizací za podpory obecního úřadu dne 3. července 2004. Na programu bylo od 13.00 h. fotbalové utkání mezi starými gardami Jeníkovic a Třebechovic p.O. na hřišti. U místního pohostinství pak od 15.30 h vyhrával orchestr TV Puls Hradec Králové se svými sólisty. Dále bylo v plánu vystoupení historického šermu ABBACA. Jelikož se podstatně zhoršilo počasí, vystoupení k velkému zklamání návštěvníků odpadlo. Večer od 20.00 h. taneční zábava za doprovodu hudební skupiny ANO Dr. Ivana Pojara. Pro déšť vše probíhalo v sále hostince.

Zpět