DĚLNICKÁ TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA JENÍKOVICE

Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ), vznikaly v českých zemích od 1897 pod vlivem sociálně demokratické strany. Po roce 1920 revoluční členové DTJ založili FEDERACI DĚLNICKÝCH TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT.

Byly pořádány Dělnické olympiády, celostátní tělovýchovné slavnosti Svazu dělnických tělovýchovných jednot v letech 1921, 1927 a 1934. Na programu byla masová vystoupení a sportovní soutěže. Účastnily se jich zahraniční delegace z Německa, Rakouska, Francie, Belgie, Velké Británie, USA a dalších zemí.

Pohlednice DTJ

Pohlednice vydaná spolkem Dělnické tělocvičné jednoty Třebechovice - Jeníkovice, zřejmě v době před rokem 1913, kdy v Jeníkovicích nebyl ustaven samostatný odbor. Fotograf R. Böhm . Třebechovice.

DTJ Jeníkovice

Dělnická tělocvičná jednota v Jeníkovicích. Nápis z fotky: 13.5.1913 - 5.8.1928. V první řadě sedící druhý zprava (při pohledu na foto) s bílou čepicí Josef Marha nar. 1914.

Nadpis

Data: 13. 5. 1913 - 5. 8. 1928
 

 Zpět