O založení Sokola v Jeníkovicích v místní kronice

Tělocvičná jednota Sokol Jeníkovice byla založena v roce 1911. V Jeníkovické kronice zapsal tyto události kronikář pan Josef Prokop podle osobních vzpomínek pana Rudolfa Jedličky, poštmistra v Jeníkovicích:

 „V roce 1911 jsme založili v Jeníkovicích Tělocvičnou jednotu „Sokol“. Nápomocen nám byl učitel Šmíd Jan z Třebechovic. Cvičili jsme v sále u Procházků a v sadě u Nováků. Bylo nás pěkný počet a hlavně, že jsme nebyli jen papírovými členy, ale že jsme cvičili.“

„Za rok nato jsme pořádali prvé veřejné vystoupení v sadě u Janků. Cvičení, hlavně prostná se velmi vydařila. Hudební doprovod hrála kapela pana Jaroměřského z Třebechovic. Návštěva byla veliká, jak z Jeníkovic, tak z Třebechovic a okolních obcí. Hlavně nám prospěla rodina Ludvíkova, která nám zdarma připravila mnoho litrů bílé kávy k prodávání návštěvníkům našeho prvního veřejného cvičení, jehož jsem se zúčastnil.“

„V ten rok jsme ještě pořádali jako členové „Sokola“ Veselý večer s pěknými výstupy. S Karlem Grulichem jsem sehrál zpěvný výstup uherských „Slováků“ v tamních lidových krojích. S členkou „Sokola“ Markovou jsme předvedli veselý výstup „On a ona“. K úspěchu večera mimo jiný pořad nám ještě hodně přispěl zeť hostinského Procházky Chmelař, který jako virtuos na xylofon nám přednesl hodně krásných skladeb.“

„V tomto sále jsme též pořádali taneční hodiny před prvním „Sokolským plesem“. Když přijížděl z Prahy na prázdniny syn hostinského Javůrka, spřátelili jsme se a uvažovali o programu v jejich sálu. Dal jsem tam dopravit své piano a počali jsme cvičit. Pěkný sólový výstup „Dědečka a babičku“ sehrála dvojice Grulich a E.Drahorádová. Mimo jiný program sehrál jsem se služebnou u Javůrků (A.Shánělovou ze Štěnkova) veselou rozmarnou jednoaktovku.“

„Za doprovodu piana zazpíval jsem dvě ruské písně „Moskva“ a „Stěnko Razin“. Tento večer jsme velmi hodnotně provedli a sklidili hodně úspěchů.“

„Musím opět poznamenat, že to bylo za Rakouska.“

V sedmdesátých letech minulého století vedl pan Miloš Šmída cvičení dětí a mládeže v tělocvičně místní školy, na což generace 50 ti letých dozajista vzpomíná. Pomalu ale zájem opadal. Hlavní tíhu organizované činnosti převzal oddíl kopané.

Zpět