Svazek obcí Mikroregion Třebechovicko

Návrh rozpočtu na rok 2007

Rozpočtové příjmy:

Příspěvky obcí 17,- Kč na 1 obyvatele

 

 

Položka

V tisících

ZP

Třebechovice pod Orebem

4121

97036,00

97,04

 

Ledce

4121

6188,00

6,19

 

Vysoký Újezd

4121

3429,00

3,43

 

Jílovice

4121

4590,00

4,59

 

Blešno

4121

5270,00

5,27

 

Běleč n.O.

4121

4233,00

4,23

 

Jeníkovice

4121

6919,00

6,92

 

Očelice

4121

4352,00

4,35

ZP 024

Příspěvky celkem

4121

132017,00

132,02

 

Úvěr ČS a.s.

8123

717000,00

717,00

 

Celkem příjmy

 

849017,00

849,02

 

Rozpočtové výdaje:

 

Od Pa

Položka

v tis.Kč

Služby peněžních ústavů

6409

5163

5000,00

5,00

Služby pošt

5161

6409

500,00

0,5

Informační centrum

3319

5169

5000,00

5,00

Tisk periodika

3349

5169

23000,00

23,00

Nájemné

6409

5164

200,00

0,20

Přezkoumání hospodaření

6409

5169

13100,00

13,10

Služby zpracování dat

6409

5168

1200,00

1,20

Ostatní služby

6409

5169

64800,00

64,80

Pohoštění

6409

5175

1000,00

1,00

Příspěvek Kapounka

6409

5229

1000,00

1,00

Ostatní neinv.výdaje

6409

5909

11765,00

11,77

Úroky z úvěru na projekt

6310

5141

40000,00

40,00

Nákup kloubového nakl.

6409

6122

717000,00

717,00

Rozpoč.výdaje celkem

 

 

883565,00

883,57

Financování

Změna stavu krátk. Prostř. na bank.účtech

8115

-34548,00

-34,55