Srub nad Ledci

Tvrz Srub se poprvé připomíná v r. 1542. Vznikla však pravděpodobně již na začátku 16. století buď za Daniela Šárovce ze Šárova, nebo za jeho syna Petra († asi r. 1537), který se v r. 1528 podělil o ledecký statek se syny svého bratra Jana, jimž přenechal mimo jiné také tvrz v Ledcích. Zřejmě sídlil na Srubu, který zdědili jeho nezletilí synové Václav, Jan a Daniel Šárovcové ze Šárova. Poslední dva si r. 1547 majetek rozdělili. Vznikly tak dva díly - jeníkovický a srubský.Tvrz Srub se dvěma dvory a dvěma vesnicemi získal Daniel Šárovec ze Šárova, o němž nic bližšího není známo. Pravděpodobně zemřel bezdětný, protože před rokem 1587 drželi celý srubský statek Janovi synové Jindřich a Vilém Jakub Šárovcové ze Šárova a od roku 1589 Jindřich Šárovec ze Šárova se svou manželkou Magdalenou, rozenou z Chodů. V r. 1599 byl po Jindřichově smrti statek znovu rozdělen, a to mezi jeho syny Mikuláše Rolence a Jana Václava; Jan Václav pak sídlil na Srubu. Tvrz Srub je naposledy zmíněna v r. 1606, kdy se Jan Václav Šárovec ze Šárova po smrti svého bratra stal držitelem celého statku, který zřejmě ještě před rokem 1615 prodal majiteli sousedního opočenského panství Janovi Rudolfovi Trčkovi z Lípy.

Tvrz Srub stála na nevysokém návrší asi 1 km severozápadně od Ledců (připomínají se poprvé v r. 1450). Zanikla pravděpodobně do konce třicetilété války  a nic se z ní nedochovalo. Pouze návrší nad osadou Stráňkou, která je částí Ledců, se dodnes jmenuje "Na Srubu". 

Zpět