"130 let od založení SDH Jeníkovice"

Jeníkovičtí dobrovolní hasiči oslavili 130. výročí od vzniku svého sboru slavnostní výroční schůzí v pátek dne 25. června 2010 v místním Pohostinství se začátkem v 19.00 hodin.

130 SDH  130 SDH  130 SDH  130 SDH

130 SDH  130 SDH  130 SDH 

130 SDH  130 SDH  130 SDH

 

Členové sboru, převážně ti mladí ještě odpoledne před slavnostní schůzí připravovali terén a techniku na fotbalovém hřišti pro sobotní hasičskou soutěž. Byli zde i zástupci sborů z Třebechovic, Polánek a Bělče.

130 SDH  130 SDH  130 SDH  130 SDH

130 SDH  130 SDH

V průběhu slavnostní schůze byly na programu tradiční body, jako přivítání členů a hostů, přednesení zprávy o činnosti sboru za celou dobu jeho trvání, předání ocenění členům za jejich práci pro blaho všech, zdravice pana starosty a hostů, na závěr diskuse. Poté dobrá večeře, pití. Byly zde dvě hudby, které zpříjemnily odpoledne všem, kdo přišli do pohostinství.


130 SDH  130 SDH  130 SDH

130 SDH

130 SDH  130 SDH

130 SDH  130 SDH